Plaça Europa

Transformació urbana de la Gran Via al seu pas per l'Hospitalet

Situació

L'àmbit d'actuació del projecte de la plaça Europa se situa a l'alçada de l'encreuament de la Gran Via amb el carrer Amadeu Torner, a la zona sud-oest de l'àrea de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat. 

Planejament

Superfície total de l'àmbit: 31,23 ha / 100,00 %
  • MPGM Centre Direccional Plaça d'Europa a l'avinguda de la Gran Via (2003)
  • PE ordenació viària Gran Via entre el carrer Alhambra i el carrer Can Tries (2002)
  • Mp i TR del PMU del sector I plaça Europa i terrenys Fira 2000 (2005)

Projecte

L'objectiu de la proposta és la transformació urbana de la Gran Via fins al riu Llobregat per convertir tota aquesta àrea en un dels motors econòmics de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Descripció

El projecte es basa en la construcció de la plaça com a porta d'accés a la nova Fira i a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, concebuda com una operació emblemàtica per acabar sent el punt neuràlgic de la nova Gran Via.

Aconseguir complexitat d'usos, integració estructural, flux de mobilitat, urbanització de vials i zones verdes de qualitat, excel·lència arquitectònica, innovació tipològica i ambiental de l'edificació i viabilitat econòmica. L'actuació està en curs d'execució.

SÒL
Sistemes 109.000 m2/70,00 %
Zones      174.000 m2/30,00 %

SOSTRE
Comercial 19.809 m2st
Hoteler 39.540 m2st
Oficines          114.789 m2st