Economia cooperativa, social i solidària metropolitana

Tornar

TROP: Tendències | Reptes | Oportunitats | Posicionament

Portada informe
 • Tema: Informes de tendències
 • Públic: General
 • Tipus: Informatiu
 • Edició: Informe
 • Suports: Electrònic
Sinopsi

L'objectiu d'aquest informe és aportar coneixement sobre la situació actual de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS) des d'un punt de vista local i metropolità, així com del seu mercat de treball, per afavorir la planificació de polítiques d'actuació local i aconseguir una societat més justa i sostenible.

Els greus efectes de la Gran Recessió de 2008 sobre l'activitat econòmica i la població en general han anat impulsant les desigualtats econòmiques i és molt probable que aquesta situació empitjori per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19. Per fer front a les diferents necessitats de la societat, tant les bàsiques com les de nova aparició i, particularment, les dels sectors socials més desafavorits, s'han dut a terme accions que pretenen satisfer les necessitats individuals i comunitàries amb criteris ambientals, socials i de gènere, amb esperit cooperatiu de democratització i responsabilitat.

 • Autor:
 • Editorial:
  AMB
 • Lloc:
  Barcelona
 • Data de publicació:
  06/2020
 • Idiomes disponibles:
  Català