Taula sobre garantia alimentària

| Tema: Polítiques socials

Celebració de la sisena Taula Social Metropolitana

El 6 d'octubre es va celebrar la sisena sessió de treball de la Taula Social Metropolitana sobre garantia alimentària, que va comptar amb la participació de 14 referents municipals de l'àmbit de l'AMB.

A la sessió es va presentar el projecte Repensant l'accés als aliments saludables, a càrrec de Sílvia Costa Vidiella, tècnica d'atenció comunitària de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

El projecte mostra l'evolució dels serveis de garantia alimentària al municipi: des del primer període, en què proporcionar alimentació suficient era la pauta de la prestació del servei, fins a la fase actual de desplegament del projecte, que preveu un treball transversal amb el conjunt de l'organització municipal, la col·laboració amb el teixit social, la formació en matèria d'alimentació saludable i els criteris de sostenibilitat i qualitat alimentària, que es tradueixen en diferents fórmules d'obtenció d'aliments en el comerç de proximitat. En resum, el projecte de Barberà del Vallès concep els serveis de garantia alimentària des d'una perspectiva integral, en el sentit que el dret a l'alimentació s'ha de regir per la suficiència, la diversitat de productes, el context en què s'obtenen i la preservació de la salut.

Així, es destaquen pràctiques com els tallers d'aprofitament i cuina responsable, en tant que línia formativa en la selecció de productes i de cuina; s'empren fórmules de consum de proximitat, com ara els vals de descompte per al mercat municipal i la targeta moneder; s'inclouen les dues entitats que distribueixen aliments al territori en un espai de col·laboració publicoassociativa; es garanteixen els àpats en serveis específics per a determinats col·lectius (es reforcen els que s'adrecen a la població infantil i jove: projecte d'higiene i alimentació, menjadors escolars i de les llars d'infants, ajuts per al menjador del casal d'estiu, etc.). Així mateix, es distribueixen àpats a domicili per a les persones que tenen dificultat de traslladar-se als punts de distribució d'aliments.

Després d'exposar el projecte, les aportacions de les referents tècniques es van centrar en les qüestions següents: la importància d'implicar els diferents agents del territori (entitats, comerç de proximitat, establiments alimentaris) en els processos de treball de garantia alimentària; la necessitat d'implicar més els serveis de salut en aquesta mena de projectes; i l'eficiència que suposa dotar-se d'una taula (o organisme similar) de coordinació de serveis i recursos (públics, associatius i privats), a partir del lideratge municipal.

Finalment, es va obrir un punt d'intervencions per aclarir quina mena d'informacions necessiten els ajuntaments per preveure quins seran els procediments de garantia alimentària que haurà d'impulsar la Direcció General de Serveis Socials a partir del 2024. En aquest sentit, es convocarà una nova sessió de treball de la Taula Social Metropolitana de tipus informatiu i de contrast, amb la participació de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB i en línia Barcelona