Sessió sobre envelliment i soledat

| Tema: Polítiques socials

La quarta taula social presenta iniciatives de Barcelona i el Prat

El 29 de setembre s’ha celebrat una sessió de treball de la Taula Social Metropolitana d’Envelliment i Soledat, en la qual han la participat 16 referents dels municipis metropolitans.

La sessió ha comptat amb la presentació de dues iniciatives. Duna banda, el projecte Antenes del Part de Llobregat i, de laltra, l’Estratègia municipal contra la soledat 2020–2030 de Barcelona.

Antenes | Al Prat no estic sol/a

El projecte Antenes és una iniciativa municipal de caràcter comunitari i centrat en la prevenció de les situacions de solitud en totes les franges d’edat, considerant l’especial incidència d’aquesta vivència entre la gent jove i les persones més grans. La seva motivació és detectar els casos d’aïllament relacional en què es fa necessari intensificar i qualificar les relacions socials que conformem l’escut social de protecció de les persones. El projecte es caracteritza per mobilitzar els serveis públics d’atenció a les persones en la perspectiva de la detecció i l’atenció a la solitud, i per establir una pauta de cooperació amb entitats socials, com és el cas de Gats, Creu Roja i organitzacions de joves, que treballen mobilitzant voluntariat social en favor de l’acompanyament a les persones que viuen en situació de soledat no desitjada.

La presentació del projecte va anar a càrrec de Nati Mora, cap de secció de Projectes Comunitaris i Territori de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Barcelona contra la soledat | Estratègia municipal contra la soledat 2020–2030

Per la seva banda, l’Estratègia municipal contra la soledat 2020–2030 de Barcelona ha brindat la possibilitat de seguir l’evolució en la configuració d’un projecte en les diferents fases de definició. En aquest sentit, s’ha mostrat la feina analítica prèvia, respecte dels perfils socials que es troben en situació o risc de solitud, i com les accions plantejades consideren l’adaptació dels serveis públics a l’atenció a les diferents realitats de la soledat (que afecta unes 70.000 persones a la ciutat de Barcelona). Com en el cas del projecte Antenes, segueix criteris de gestió transversal interna de l’Ajuntament i de coproducció amb el teixit associatiu extern. En el cas de Barcelona, la territorialització de l’estratègia és especialment important, tenint en compte la distribució de la ciutat per districtes i les diferències que existeixen.

La presentació d'aquest projecte va anar a càrrec de Magda Orozco, directora de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.

Quarta sessió de treball

Posteriorment a aquestes dues intervencions, s’ha obert un espai per a altres contribucions per part dels assistents, que s’ha caracteritzat per posar en relleu la capacitat d’acció dels municipis metropolitans davant del fenomen de la soledat, i les iniciatives que poden facilitar la contribució cívica (comerços, establiments, equipaments, teixit associatiu) en les estratègies d’acció contra l’aïllament relacional.

Aquesta és la quarta sessió de treball d’aquest àmbit de la Taula Social Metropolitana, un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement entre els equips tècnics municipals.