Mobilitat als centres d’FP

| Tema: Formació professional, Mobilitat i transport

Un estudi analitza la mobilitat de més de 200.000 alumnes d’FP i batxillerat

El 8 de febrer s’ha presentat l’estudi La mobilitat als centres de formació professional de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest estudi analitza la mobilitat de més de 200.000 alumnes dels ensenyaments postobligatoris (FP i batxillerat) als 36 municipis metropolitans i fa aportacions per millorar la planificació educativa tot incorporant l’anàlisi de la mobilitat.

L’estudi l’ha fet l’Institut Metròpoli, per encàrrec de l’àrea de Mobilitat, Transport i  Sostenibilitat de l’AMB.

 

Alumnat captiu territorialment

Els resultats presentats van posar en relleu la mobilitat diària dels estudiants de l’AMB i els fluxos existents (de centralització envers Barcelona i l’existència de subcentres metropolitans: el del Besòs, el del Baix Llobregat costa, el de la resta del Baix Llobregat i el del Vallès), l'oferta formativa desigualment distribuïda i insuficient, i, com a conseqüència, el fet que existeix un alumnat amb més desavantatges econòmics i que tendeix a matricular-se a instituts propers, captiu territorialment, de mobilitat de proximitat i d’elecció negativa situat a la primera corona, un fenòmen que suggereix iniquitat educativa.

 

Planificació de la formació professional

La consellera delegada de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Gemma Badia, va assenyalar, durant la presentació, la importància de l’estudi perquè aporta evidències que haurien de formar part de la cultura de planificació de la formació professional i tenir-les en compte i coordinar-les entre administracions per poder garantir la possibilitat que totes les persones que hi accedeixen puguin desenvolupar la seva carrera professional, sigui quin sigui el seu punt de partida social i econòmic, amb igualtat d’oportunitats.

La presentació organitzada conjuntament per les àrees de l’AMB de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat per una banda i, Desenvolupament Social i Econòmic per l’altra, va comptar amb la participació d’una vintena d’ajuntaments metropolitans amb referents dels àmbits de promoció econòmica, mobilitat i educació. 

Estudis relacionats