Més de 1.500 persones ateses pel CUESB

Tornar

| Tema: Polítiques socials

Es tracta de residents en l'àmbit metropolità durant el 2022

Personal CUESB


Al llarg de l'any 2022, el servei assistencial d'urgències i emergències socials ha actuat en un total de 34 emergències, amb el resultat de 406 persones ateses, i en 590 episodis d'urgències socials, amb 1.105 persones ateses. Aquest servei que dona el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per garantir i dotar els municipis metropolitans dels serveis assistencials en l'àmbit de les urgències i emergències socials.

El 43 % de les persones ateses són de nacionalitat espanyola, seguides per un 20 % de persones ateses amb nacionalitat de països del continent americà. Per sexe, el 52 % de les persones ateses són dones i, per franges d'edat, destaca que el 24 % de les persones ateses són menors d'edat i el 12,2 % tenen entre 30 i 44 anys.

Els mesos que concentren un nombre d'actuacions més alt en el cas de les emergències socials són el maig, el juny i l'octubre (cinc activacions en cadascun d'aquests mesos) i, en el cas de les urgències socials, els mesos de juny i de juliol, amb 74 i 59 actuacions, respectivament.

Gràfic Persones ateses període 2015-2022


24 municipis metropolitans adherits al servei

Les principals actuacions del conveni per dotar dels serveis del CUESB els municipis metropolitans són l'assessorament i l'orientació adreçada als professionals de serveis socials i policia local i els primers auxilis psicològics, així com l'atenció de les urgències socials fora de l'horari d'atenció dels serveis socials.

Actualment hi ha 24 municipis adherits al servei del CUESB, de manera que cobreix gairebé un milió de persones residents en municipis metropolitans.

Aquest servei, de titularitat municipal, dona cobertura a algunes de les necessitats en l'àmbit de les urgències i emergències socials. Cal tenir en compte que és un servei pioner en aspectes tècnics i logístics i s'inscriu plenament en les polítiques europees de priorització en matèria de polítiques socials. 

Enllaços relacionats