Més de 1.500 persones ateses pel CUESB durant el 2022

| Tema: Polítiques socials

Es tracta de residents a l'àmbit metropolità

Personal CUESB

Al llarg de l'any 2022, el servei assistencial d'urgències i emergències socials ha actuat en un total de 34 emergències amb el resultat de 406 persones ateses, i en 590 episodis d'urgències socials, amb 1.105 persones ateses. El total de persones ateses l'any 2022 ha estat de 1.511. Aquest servei que ofereix el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l'àmbit de les urgències i emergències socials.

El 43 % de les persones ateses són de nacionalitat espanyola, seguides per un 20 % amb nacionalitat de països del continent americà. Per sexe, el 52 % de les persones ateses són dones, i per franges d'edat destaca que el 24 % de les persones ateses són menors d'edat i el 12,2 % tenen entre 30 i 44 anys.

Els mesos que concentren més actuacions en el cas de les emergències socials són el maig, el juny i l'octubre (5 activacions en cadascun d'aquests mesos) i, en el cas de les urgències socials, els mesos de juny i juliol, amb 74 i 59 actuacions, respectivament.

24 municipis metropolitans adherits al servei

Les principals actuacions del conveni que ofereix el CUESB als municipis metropolitans són l'assessorament i l'orientació adreçada als professionals de serveis socials i policia local, els primers auxilis psicològics, així com l'atenció de les urgències socials fora de l'horari normalitzat d'atenció dels serveis socials.

Actualment hi ha 24 municipis adherits al servei del CUESB, de manera que gairebé un milió de persones residents en municipis metropolitans estan cobertes pels serveis del CUESB.

Aquest servei, de titularitat municipal, dona cobertura a algunes de les necessitats en l'àmbit de les urgències i emergències socials. Cal tenir en compte que aquest servei és pioner en aspectes tècnics i logístics i s'inscriu plenament en les polítiques europees de priorització en matèria de polítiques socials. 

Enllaços relacionats