Experiències en garantia alimentària

| Tema: Aliment, Desenvolupament socioeconòmic, Polítiques socials

Els ajuntaments metropolitans comparteixen les seves experiències

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB ha organitzat la primera jornada sobre Garantia Alimentària per presentar les accions que han desenvolupat l'AMB i els municipis metropolitans.

A la jornada, que s'inscriu en el conjunt d'activitats de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, hi han participat unes 40 persones de diferents àmbits vinculats a la garantia alimentària: personal tècnic, responsables municipals i referents d'entitats. L'AMB ha constituït un espai de trobada i treball per compartir les experiències desenvolupades pels municipis i que poden ser traslladades, replicades i adaptades a d'altres municipis metropolitans.

Presentacions de la jornada

La vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Montse Ballarín, ha presentat la jornada i ha destacat que gairebé la totalitat dels 36 municipis desenvolupen alguna acció en aquest àmbit, i els ha encoratjat a continuar adaptant-se i innovant per donar resposta als nous reptes, com per exemple la pandèmia de la covid-19.

Posteriorment, el responsable de Programes d'Economies Locals Emergents de l'Agència de Desenvolupament Econòmic, José Luis Haro, ha contextualitzat les accions que l'AMB ha dut a terme, així com les principals accions previstes al Pla d'acció per a l'alimentació sostenible i les implicacions que té en temes de planificació urbanística, reducció de residus, reaprofitament alimentari, entre d'altres.

A continuació, el coordinador de Programes de Polítiques Socials de l'AMB, Guillem Espriu, ha introduit els projectes que presenten 3 municipis metropolitans, seleccionats perquè han desenvolupat models pioners en algun sentit:

Tots tres han explicat les característiques més importants dels seus projectes i els resultats aconseguits, però també els obstacles i les dificultats que han hagut de superar, per tal d'ajudar i orientar aquells municipis que es plantegin implementar alguna experiència semblant. També s'ha fet referència a la constitució de la Taula Social Metropolitana com un espai de trobada on es puguin compartir experiències que desenvolupen els municipis en diferents àmbits socials. Es tracta d'un espai obert on es poden afegir tots els municipis que ho vulguin, per reforçar el treball de col·laboració mútua.

El director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Héctor Santcovsky, ha conclòs la jornada, tot destacant la necessitat de desenvolupar projectes transversals dins de les organitzacions de manera que es doni una visió i una resposta global a la problemàtica de la pobresa i la vulnerabilitat. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats