Conclusions de la Time Use Week

| Tema: Usos del temps

El debat central ha estat la implementació d’un nou equilibri en els usos del temps

Entre el 16 i el 20 d'octubre es va celebrar a Barcelona la desena edició de la Time Use Week, el punt de trobada internacional en polítiques del temps, que va comptar amb més de 700 participants de tot el món que van seguir els diferents debats en format presencial i virtual.

S'han acabat els actes de la Setmana Internacional del Temps després de gairebé dues setmanes de reflexions al voltant del dret al temps. L’objectiu d’aquesta edició, que portava per títol Per un nou equilibri del temps, era desenvolupar de manera transversal conceptes que ja s’estan aplicant de manera concreta per tal que puguin guiar les polítiques del temps en els diversos àmbits d’actuació.

La Time Use Week 2023 està coorganitzada per l’AMB, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Time Use Initiative. Compta amb la col·laboració de DIPLOCAT i Time4All (projecte cofinançat per la Unió Europea).

 

Propostes destacades als debats

Ester Pujol, directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB va participar en l’acte d’inauguració, traslladant el compromís institucional per crear polítiques que promoguin un nou equilibri del temps, que facin possible que les persones gaudeixin d'una vida plena i que, al mateix temps, fomentin la prosperitat econòmica.

En aquesta Time Use Week 2023, s’ha pogut constatar la força de les polítiques del temps com a motor de transformació social i l’interès que desperten arreu del món a tots els nivells de governança. Entre tots els debats, les propostes destacades van ser:

Reconeixent de les polítiques de temps com a palanca de canvi

El debat durant la setmana, a partir del document El dret al temps: perspectives per al segle XXI, s’ha focalitzat a com fer-lo efectiu des de l’àmbit internacional, amb la participació d’institucions com el Comitè Europeu de les Regions, UN Women o l’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA), i des de l’àmbit regional i local, amb les contribucions de les diferents institucions que formen part de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques de Temps. Al llarg d’aquests dies, Anna Hernàndez, directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB, ha presentat el Pacte Metropolità pel Dret al Temps com a marc de governabilitat i impuls de les polítiques metropolitanes del temps.

A més, s’ha aprofundit en alguns àmbits clau d’implementació com la relació entre temps i democràcia, el temps dels infants, el temps de cures, o l’àmbit laboral, entre d'altres.

Relació entre temps laboral i la resta de temps

Aquesta relació emergeix com a àmbit clau de treball per arribar a aquest nou equilibri de temps, aplicant sempre una perspectiva de gènere. A aquest efecte, s’ha presentat el document Cap a un nou equilibri del temps. La relació entre temps laboral i la resta del temps és una problemàtica comuna arreu i s'ha pogut veure com ja s'estan implementant mesures per abordar-la, com ara la reducció de la jornada laboral, la flexibilitat o les mesures de desconnexió digital, entre moltes altres. Les institucions internacionals presents, Eurofound, l’Organització Mundial del Treball i la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), han coincidit a destacar aquest enfocament com un debat clau per al futur del temps de treball. A més, la negociació col·lectiva, a través dels principals agents socials, s’ha posat al centre com a eina per avançar cap a la implementació efectiva de les propostes presentades.

Compromís institucional

Es constata el compromís clar de les principals institucions públiques de Catalunya, així com de les entitats que en formen el seu teixit social i productiu, per avançar cap al dret al temps en el territori català. Aquest compromís s’ha fet visible tant en la inauguració celebrada el dia 16 d’octubre, com amb l’alt grau de participació i les contribucions de les més de 200 entitats que formen part de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps. Així mateix, durant la Time Use Week s’han celebrat actes a tot el territori, incloent-hi formacions a càrrecs electes i debats sectorials coorganitzats amb entitats i organitzacions compromeses com la Taula del Tercer Sector o UGT.

Ampliació de la xarxa i presència internacional

S’amplia l’abast de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i es consolida la seva presència llatinoamericana. En la Time Use Week s’ha comptat amb una delegació de l’Àrea Metropolitana del Valle de Aburrá, així com de Bogotà, ambdues de Colòmbia, i amb la participació virtual de la CEPAL i de regions, metròpolis i municipis d'Argentina, Mèxic i Uruguai compromesos amb el dret al temps.

Enllaços relacionats
On
Marker
Paranimf de l'Escola Industrial Barcelona