Cohesió social en l'àmbit del Besòs

| Tema: Polítiques socials

L'AMB participa en el debat de constitució de la taula social del territori del Besòs

El passat 1 de març, va tenir lloc la sessió de debat per constituir la "Taula social del territori del Besòs", que ha d'elaborar una estratègia d'inclusió i cohesió social en l'àmbit metropolità format pels municipis de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

En aquest espai de debat es van tractar, com a temes prioritaris, la necessitat d'aplicació d'una renda garantida per a persones vulnerables, el Pla d'actuació integral per reduir la vulnerabilitat social i residencial, així com el desenvolupament d'una estratègia i accions compartides en l'àmbit econòmic per fomentar l'ocupació i combatre l'atur. L'objectiu d'aquesta taula social és la generació de sinergies intermunicipals que donin resposta als requeriments del perfil socioeconòmic del territori, desenvolupant una estratègia específica de coordinació d'implementacions en matèria de polítiques socials.

Agenda Besòs

La "Taula social del territori del Besòs" és impulsada pel Consorci del Besòs i integrada pels ajuntaments esmentats de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i ReixacBadalona. La sessió va comptar també amb la participació de l'AMB, així com diversos tècnics de l'IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i l'IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques).

La creació d'aquesta Taula obeeix a l'estratègia d´inclusió i cohesió social derivada dels compromisos polítics acordats per les alcaldesses i els alcaldes que configuren el Consorci del Besòs i que van prendre forma en l'Agenda Besòs.

On
Marker
Oficines del Consorci del Besòs Sant Adrià de Besòs