900 persones assistides al CUESB

Tornar

| Tema: Polítiques socials

El servei atén urgències i emergències socials a 24 municipis metropolitans

Gràfic Persones ateses període 2015-2021

Al llarg de l'any 2021 els serveis assistencials d'urgències i emergències socials del CUESB han actuat en un total de 32 emergències socials amb el resultat de 222 persones ateses i en 470 episodis d'urgències socials, amb 667 persones ateses.

Aquest servei, de titularitat municipal, dona cobertura a algunes de les necessitats en l'àmbit de les urgències i emergències socials. Actualment hi ha 24 municipis adherits al servei del CUESB, de manera que gairebé un milió de persones residents en municipis metropolitans estan cobertes pels serveis del CUESB

Conveni de col·laboració

Al mes de gener de 2019, l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona van firmar un conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l'àmbit de les urgències i emergències socials mitjançant el servei del CUESB.

Les principals actuacions del conveni són l'assessorament i l'orientació adreçada als professionals de serveis socials i policia local, els primers auxilis psicològics així com l'atenció de les urgències socials fora de l'horari normalitzat d'atenció dels serveis socials.

Cal tenir en compte que aquest servei és pioner en aspectes tècnics i logístics i s'inscriu plenament en les polítiques europees de priorització en matèria de polítiques socials.
En vermell els unicipis adherits

Documents relacionats

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL