Visor d'habitatge

Tornar

Visualització

IMG
El Visor d'habitatge permet visualitzar sobre el mapa el percentatge d'habitatges principals sobre el total d'habitatges familiars.

Enllaços

Prova: $provaURL