e-NOTUM

Tornar

Administració electrònica

Imatge del servei
L'e-NOTUM és un servei electrònic que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Els ciutadans poden accedir a l'e-NOTUM amb certificat digital o amb una contrasenya d'un sol ús que rebran al seu correu electrònic o al mòbil.

Enllaços