Bicibox

Bicibox
Categoria:
Aplicació mòbil
Descripció:
Aplicació del Bicibox, la xarxa pública d'aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes privades que es troba distribuïda pels diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.