Xarxa geodèsica de l'AMB

Tornar

Xarxa geodèsica de l'AMB

Fitxa tècnica

Les xarxes geodèsiques són infraestructures que consisteixen en una sèrie de punts repartits pel territori, dels quals se'n coneix les seves coordenades amb molta precisió.

La Xarxa Geodèsica de l'AMB actualment consta de 119 vèrtexs geodèsics que es troben al voltant o a l'interior dels Parcs Metropolitans.
Les seves coordenades es van mesurar l'estiu de 2012 amb mètodes GNSS. Estan materialitzats amb un clau de llautó normalitzat que té gravat el text ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, per a la seva identificació inequívoca, i ha estat desplegada utilitzant com a marc de referència la Xarxa Utilitària de l'ICGC.

Les ressenyes que s'ofereixen de cada vèrtex inclouen una descripció de la situació del vèrtex, una fotografia de l'indret on es troba i un croquis de situació, a més de les seves coordenades UTM en sistemes ED50 i ETRS89.

L'objectiu és que a curt termini la Xarxa Geodèsica de l'AMB formi part del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC), amb la qual cosa les coordenades dels seus vèrtexs tindran el caràcter d'oficials, d'acord amb el Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

 • Data de creació:
  18.03.15
  Freqüència d'actualització:
  Variable
  Font de les dades:
  Aixecament topogràfic
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format WMS Accedir
HTML Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format HTML Accedir
JSON Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format JSON Accedir
KMZ Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format KMZ Accedir

Visualitzador de dades