Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectors

Tornar

Valor afegit brut (VAB) de l'AMB per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis classificats segons la CCAE 2009)

Fitxa tècnica

Valor afegit brut (VAB) de l'AMB per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis classificats segons la CCAE 2009).

El VAB representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.).
Nota: Base 2010.

 • Data de creació:
  31.01.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/Ajuntament de Barcelona
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer --

Unitat: milions d?euros

Descarregar
JSON Servei --

Unitat: milions d?euros

Accedir

Més informació