Treballadors afiliats a la Seguretat Social per intensitat de coneixement

Tornar

Treballadors afiliats al RGSS i autònoms classificats en intensitat de coneixement alt i coneixement baix.

Fitxa tècnica

Per definir-les s?ha utilitzat la classificació d?activitats econòmiques elaborada per Eurostat que assigna diferents intensitats de coneixement als treballadors i empreses per cada sector d?activitat econòmica de la CNAE-09 (Classificació Nacional d?Activitats Econòmiques) a dos dígits d?agregació.

 • Data de creació:
  25.01.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer --

Sèrie històrica des de 1999

Descarregar
JSON Servei --

Sèrie històrica des de 1999

Accedir

Més informació