Serveis de ibus de TMB

Tornar

Informació relacionada amb el temps de pas dels autobusos de l'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Fitxa tècnica

Servei que retorna el temps previst de pas d'un autobús per a una parada donada de les línies que gestiona Transports Metropolitans de Barcelona (no inclou la resta de línes metropolitanes que operen altres companyies).

Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SOAP Servei
  • Català

getArrivalTimesByStopCode: Donada una parada, retorna el temps de pas de tots els busos que passen per la parada.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: Donada una parada i una línia, retorna el temps de pas del bus d?aquesta línia que passa per aquesta parada.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getRoutesAndArrivalTimesByStopCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumberrouteDescr.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getRoutesAndArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumber i routeDescr.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getAllArrivalTimes: Retorna la previsions de tots els busos de tota la xarxa fins a la següents parades del seu recorregut.

Accedir