Serveis de bus de TMB

Tornar

Informació relacionada amb les línies i parades d'autobusos de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Fitxa tècnica

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies i parades de bus de l'empresa pública metropolitana Transports Metropolitans de Barcelona. No inclou informació de la resta de línies d'autobús que presten altres companyies a l'AMB.

Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SOAP Servei
 • Català

getLinies: Retorna el llistat de les línies de bus.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getBusLinesAndStops: Retorna totes les línies de bus, els recorreguts i les parades.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getAllStopTimes: Retorna tots els horaris de totes les parades de totes les línies.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getDirectionShape: Donada una línia i un recorregut, retorna els punts del recorregut.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getDirectionShapeAndStops: Donada una línia i un recorregut, retorna les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getHeadsigns: Donada una línia, retorna la descripció dels recorreguts d?aquesta línia.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getRoutesAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts i les parades.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getShapeAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts, les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getNearBusLinesUTM31: Donades unes coordenades en formato UTM31 i un radi, retorna totes les parades de bus (tant de TMB com d?altres operadors) compreses dins el radi.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getNearBusLinesWGS84: El mateix que getNearBusLinesUTM31 però amb coordenades WGS84.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getStopTimes: Donada una línia, retorna les parades de la línia i els horaris per a cada parada.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getStopTimesByStopCode: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia en aquesta parada

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getStopTimesByStopCodeBankHoliday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "diumenge i festiu" en aquesta parada.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getStopTimesByStopCodeSaturday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "dissabte" en aquesta parada.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getStopTimesByStopCodeWorkingDay: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "laborable" en aquesta parada.

Accedir
SOAP Servei
 • Català

getLinesNonTMBByCompany: Retorna una llista de línies que no són operades per TMB.

Accedir