Població per edat i sexe

Tornar

Dades dels municipis metropolitans

Fitxa tècnica

Població segons el padró municipal per edat i sexe.

 • Data de creació:
  15.01.17
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/IDESCAT
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer
 • Català

Dades des de l'any 2000

Descarregar
JSON Servei --

Dades des de l'any 2000

Accedir

Més informació