PIB per municipi

Tornar

Producte interior brut a preus mercat (PIB pm) per municipi.

Fitxa tècnica

Producte interior brut a preus mercat (PIB pm) per municipi, en milions d'euros.

Dades només dels municipis més grans de 5.000 habitants

 • Data de creació:
  26.02.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/IDESCAT
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei -- Accedir

Més informació