Mapa topogràfic metropolità 1:1000

Tornar

Cartografia topogràfica urbana i rural a escala 1:1000 3D

Fitxa tècnica

El mapa topogràfic metropolità és una base topogràfica contínua d'escala 1:1000 3D d'àmbit urbà i rural amb cobertura metropolitana.

Es tracta d'una cartografia elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel.

El primer vol fotogramètric corresponent a aquesta sèrie cartogràfica és de l'any 2002. Posteriorment i fins a l'actualitat s'han realitzat diferents vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per ampliar-ne la cobertura territorial. La data de la darrera actualització és diferent per a cada full.

Aquesta cartografia està inscrita a la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i, per tant, té el caràcter de cartografia oficial, d'acord amb el Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

En l'actualitat la sèrie consta de 1.810 fulls.

 • Data de creació:
  05.03.15
  Freqüència d'actualització:
  4 anys
  Font de les dades:
  Vols fotogramètrics
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format KMZ

Accedir
WMTS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format WMTS

Accedir

Visualitzador de dades