Índex d'envelliment

Tornar

Dades per municipis metropolitans

Fitxa tècnica

Quocient entre el nombre de persones de 65 anys en endavant i el nombre de joves menors de 15 anys.

 • Data de creació:
  15.01.17
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer --

Càlculs a partir del padró a 1 de gener de cada any.

Descarregar
JSON Servei --

Càlculs a partir del padró a 1 de gener de cada any.

Accedir

Més informació