Despesa municipal ambiental

Tornar

Despesa en medi ambient i benestar comunitari segons els pressupostos liquidats, i pressupost total.

Fitxa tècnica

Despesa en medi ambient i benestar comunitari segons els pressupostos liquidats, i pressupost total, per municipis.

Nota: El subprograma específic de medi ambient apareix per primer cop dins de les estadístiques de despesa municipal l'any 2010. S'inclouen les despeses del programa de Medi ambient: administració general del medi ambient; parcs i jardins; protecció i millora del medi ambient; altres actuacions relacionades amb el medi ambient, segons els pressupostos liquidats.
Les despeses del programa de benestar comunitari inclouen despeses en: sanejament, abastament i distribució d'aigües; recollida, eliminació i tractament de residus; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; enllumenat públic; altres serveis de benestar comunitari, segons els pressupostos liquidats. Al pressupost total s'inclouen les despeses declarades pels municipis en els pressupostos liquidats en els següents programes: deute públic; serveis públics bàsics; actuacions de protecció i promoció social; producció de bens públics de caràcter preferent; actuacions de caràcter econòmic; actuacions de caràcter general.

 • Data de creació:
  29.01.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer
 • Català
Descarregar
JSON Servei
 • Català
Accedir

Més informació