Catàleg de patrimoni (refós)

Tornar

Catàleg de patrimoni (refós)

Fitxa tècnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon a la transcripció gràfica dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Arquitectònic per aquells municipis que en disposen, excepte pel municipi de Barcelona.
Atesa la diversitat de criteris i conceptes inclosos en aquests documents, s'ha optat per fer un "refós" d'aquests documents, amb l'objectiu de sintetitzar en quatre conceptes els múltiples temes que aquests documents poden tractar.

 • Data de creació:
  12.01.15
  Freqüència d'actualització:
  6 mesos
  Font de les dades:
  RPUC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir