Bretxa salarial

Tornar

Diferència entre els salaris mitjans anuals dels homes i de les dones expressada en % dels salaris mitjans dels homes.

Fitxa tècnica

Diferència entre els salaris mitjans anuals dels homes i de les dones expressada en % dels salaris mitjans dels homes.

Dades segons diferents variables (tipus de jornada, contracte, sector econòmic, grups d'edat, etc.) referides a assalariats residents en municipis de més de 40.000 habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Data de creació:
  12.02.18
  Freqüència d'actualització:
  Tancada (2014)
  Font de les dades:
  IERMB/AJ.BCN
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei -- Accedir

Més informació