• Verificar documents oficials de l'IMET

  Taxi | Verificar documents oficials de l'IMET | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents oficials, amb sistema de codi segur, emesos per l'IMET.

 • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'ocupació interina o temporal

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública, interina o temporal, per cobrir places vacants i possibles suplències del personal de la plantilla.

  Des d'aquesta pàgina podeu descarregar el model de sol·licitud per participar de forma presencial en aquests processos de selecció, accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia, i conèixer les convocatòries vigents.

 • Subvencions a projectes d'ecologística local

  Mobilitat | Subvenció ecologística | Fora de termini

  Primera convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a projectes d'ecologística local, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions logístiques de distribució de mercaderies a les zones urbanes metropolitanes.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territori | Fora de termini

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 15 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprenedoria social tecnològica

  Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Fora de termini

  Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives innovadores per a nous emprenedors que realitzen activitats d'innovació social i tecnològica.

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Mobilitat | Taxa de transport | En termini

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Targeta T-verda

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

  Medi ambient | Residus

  Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018

 • Dret d'accés a la informació pública

  Administració AMB | Dret d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.

 • Sol·licitud de subvenció per a projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica

  Territori | Fora de termini

  Línia d'inversió pública de 20 milions d'euros, orientada a actuacions que promoguin la competitivitat i dinamització dels polígons i àrees d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Convocatòria de subvencions per a la recerca en prevenció de residus

  Medi ambient | Residus | Fora de termini

  Les subvencions, amb una dotació de 24.000 euros per a l'exercici 2018, tenen la finalitat de fomentar de les polítiques mediambientals en els àmbits dels residus i l'educació ambiental.