Verificar documents oficials del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur emesos pel Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Estat:
En termini
Tema:
Habitatge
Responsable AMB:
Consorci Metropolità de l'Habitatge

Informació prèvia

Descripció

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès pel Consorci Metropolità de l'Habitatge, mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és vàlid se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.


A qui va dirigit

A tot aquell que disposi d'un document emès pel Consorci Metropolità de l'Habitatge amb codi segur de verificació.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

L'interessat pot verificar, electrònicament, l'autenticitat i integritat del seu document amb la introducció del codi segur de verificació imprès en el mateix document.

Accedir al servei de verificació de documents del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Puja

Resposta de l'Administració

S'obté en el mateix moment de la verificació.

Puja