Verificar documents oficials d'HMB

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).

Estat:
En termini
Tema:
Habitatge
Responsable AMB:
HMB

Informació prèvia

Descripció

Per mitjà d'aquest servei l'usuari pot verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), mitjançant la comprovació del codi segur de verificació que està imprès en el mateix.

Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.


A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document emès per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) amb codi segur de verificació.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

En línia

L'interessat pot verificar el seu document amb la introducció del codi de verificació imprès en el mateix document.

Anar al servei de verificació d'HMB

Puja

Resposta de l'Administració

S'obté en el mateix moment de la verificació.

Puja