Verificar documents oficials d'HMB

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).

Estat:
En termini
Tema:
Habitatge
Responsable AMB:
HMB

Descripció

Per mitjà d'aquest servei l'usuari pot verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), mitjançant la comprovació del codi segur de verificació que està imprès en el mateix.

Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document emès per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) amb codi segur de verificació.

Puja

Enllaços relacionats

Puja