Sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació i/o estabilització

Tornar

L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera.

També publica convocatòries de processos selectius que s'aproven en execució de l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal de l'AMB, l'IMET i l'IMPSOL.

Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessària per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Recursos humans
Sub-Subtema:
Sol·licitud de participació en processos d'oferta pública i/o estabilització
Responsable AMB:
Recursos Humans

Avís

Abans de procedir consulteu les convocatòries vigents a la pàgina Ocupació pública d'aquest web

Informació prèvia

Descripció

Les convocatòries d'oferta pública de l'AMB tenen l'objectiu de cobrir places vacants de personal en règim funcionarial. Per la seva banda, les convocatòries d'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal de l'AMB, l'IMPSOL i l'IMET tenen l'objectiu de reduir la temporalitat en l'ocupació pública.

La sol·licitud per participar en les convocatòries d'estabilització d'una determinada categoria habilitarà per participar en el sistema de concurs de mèrits i en el de concurs oposició quan s'hagin previst els dos sistemes a l'oferta pública.

En primer lloc es resoldrà la modalitat de concurs de mèrits. En cas de no obtenir plaça per aquest sistema, la puntuació de mèrits obtinguda s'aplicarà en el sistema de concurs oposició d'aquella mateixa categoria. En cas de no obtenir plaça per aquest segon sistema, la persona passarà a formar de la borsa de personal interí.

Ofertes d'ocupació pública de l'AMB

Es pot participar en aquests processos de selecció de forma presencial o en línia.

Si es fa presencialment, és imprescindible fer servir sempre el formulari-model de sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació, que es poden descarregar des d'aquesta pàgina. Amb la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la resta de documentació requerida en la convocatòria concreta.

Si es fa en línia, la sol·licitud es realitza a través del formulari electrònic i per tant, només s'ha d'adjuntar la resta de documentació requerida.


A qui va dirigit

A qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de cada convocatòria. 


Terminis

Es pot sol·licitar en el termini establert a les bases reguladores de cada convocatòria.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Per participar, presencialment, en un procés de selecció d'oferta pública d'ocupació cal descarregar el model de sol·licitud de participació, emplenar-lo i signar-lo.

Aquest document, amb la resta de documentació requerida, s'ha de presentar al Registre General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

Carrer 62, núm.16-18
Edifici A. Planta baixa
08040 Barcelona


Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Com arribar-hi

La sol·licitud també es pot presentar d'acord amb el que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (LPACAP).

En cas de presentar-la a través d'una oficina de Correus o en el registre presencial d'una altra administració pública, cal tenir en compte que s'ha de fer com a correu administratiu, és a dir, s'ha de presentar la documentació en un sobre obert i la sol·licitud ha de ser registrada amb el dia i hora en què s'ha fet la presentació.

Per assegurar la gestió de les sol·licituds presentades per aquesta via, es recomana enviar un correu electrònic a Recursos Humans de l'AMB, adjuntant la sol·licitud degudament registrada a:

seleccio@amb.cat

Puja

En línia

La sol·licitud de participació en processos d'oferta pública d'ocupació es pot fer en línia.

Aquesta via de presentació electrònica requereix que us identifiqueu digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.

Llegiu atentament les instruccions abans d'iniciar el tràmit, així com les bases de la convocatòria corresponent i prepareu la documentació en format pdf que caldrà que adjunteu a la vostra sol·licitud.

Resposta de l'Administració

Totes les comunicacions dels processos de selecció d'ocupació s'efectuaran mitjançant publicació a la pàgina web de l'AMB Ocupació pública

Puja