Sol·licitud d'atorgament de Targeta rosa metropolitana per a menors de 60 anys amb certificat de reconeixement de discapacitat i empadronats a Barcelona

Tornar

La Targeta rosa metropolitana és un títol de transport de tarifació social que té per objectiu facilitar l'accés als serveis de transport públic metropolitans a persones grans o amb discapacitats i amb escassos recursos econòmics.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta rosa BCN
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Avís

Hi ha dues modalitats: la Targeta rosa metropolitana, que permet viatjar de manera totalment gratuïta, i la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda, que permet viatjar pagant una tarifa reduïda (s'ha de comprar la T-4). L'atorgament d'una o de l'altra depèn del nivell d'ingressos familiars del sol·licitant.


La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona:

  • Línies d'autobusos metropolitans de TMB.
  • Línies d'autobusos metropolitans de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1:  TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro),  AUTHOSA i TCC2 (PR4).
  • Ferrocarrils de la Generalitat (dins la primera corona metropolitana).
  • Metro.
  • Trambaix.
  • Trambesòs.
  • Funicular de Montjuïc.
En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Zona tarifària 1


A qui va dirigit

A les persones empadronades a la ciutat de Barcelona menors de 60 anys que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Requisits

Estar empadronat al municipi de Barcelona.

Nivell d'ingressos econòmics:

  • Per tenir dret a la targeta rosa metropolitana que permet viatjar gratuïtament, cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 8.271,55 €.
  • Per tenir dret a la Targeta rosa de tarifa reduïda cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 16.543,10 €.
Ser menor de 60 anys i estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat de l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya.

Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.


Avisos

Per a la utilització de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda cal comprar la Targeta T-4, vàlida per a tota la xarxa de transports públics integrada en la zona tarifària 1. Permet fer transbordament entre els diferents serveis de transport públic dins la zona tarifària 1.

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació 900 70 00 77 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada té un cost d'emissió i gestió que correspon al preu anual de la targeta.

El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que correspongui. Per a més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans empadronats a Barcelona i posseïdors de la targeta rosa poder accedir gratuïtament, o a preus reduïts, als museus i les exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Guia de serveis i nous avantatges de l'Ajuntament de Barcelona

Puja

Taxes

La Targeta rosa metropolitana gratuïta té un preu anual de 6,45 € per al 2015.

La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les Targetes T-4, les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat en la xarxa de transport públic de la zona tarifària 1 del sistema integrat (permet transbordament).

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han d'emplenar degudament el formulari de sol·licitud d'atorgament de la targeta rosa, adjuntar-hi la documentació necessària i enviar-la per correu postal a la següent adreça:

Targeta rosa metropolitana
Apartat de correus núm. 861 FD 08080 Barcelona

També es pot lliurar la sol·licitud amb la documentació al registre de la seu del districte de residència.

Puja

Resposta de l'administració

Un cop acceptada la sol·licitud, el beneficiari rebrà la targeta rosa en un termini màxim de 45 a 50 dies.

Puja

Prova: $provaURL