Presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU

Tornar

Espai per a la presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU amb indicació de la identitat del presentador.

Estat:
En termini
Tema:
Territori
Responsable AMB:
Cap del Servei de Redacció del Pla Director de la Direcció de Serveis d'Urbanisme

Informació prèvia

Descripció

L'Avanç del Pla defineix el model de metròpolis futura a través de la concreció dels seus objectius principals.

A més de la proposta escollida que es vol desenvolupar amb el Pla, s'exposen les diverses alternatives considerades. En aquest cas, la fase d'informació pública n'ha de garantir la difusió correcta del contingut, i les diferents parts interessades podran formular suggeriments a l'Avanç que l'esmenin.

En aquesta fase del procés de redacció del PDU s'obre la fase formal de recollida de suggeriments que permet copsar percepcions, idees, propostes…, que seran analitzades i valorades per l'equip tècnic responsable.

Els canals oficials de recollida de suggeriments són els establerts per la legislació vigent.

Un cop finalitzat el període de presentació de suggeriments, s'elaborarà i es publicarà l'Informe de suggeriments, que recollirà totes les aportacions rebudes per part de la ciutadania, ordenades per temàtiques. Aquest informe es recollirà en el document del Pla que s'aprovi inicialment.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

La tramitació de suggeriments a l'Avanç del PDU es pot tramitar presencialment presentant el suggeriment per escrit al:

Registre General de l'AMB
Carrer 62, 16-18 Edifici A, planta baixa.
08040 Barcelona.

Com arribar-hi

Horari: de dilluns a divendres: de 9 h a 14 h.

El sol·licitant s'haurà d'identificar i concretar la seva petició indicant una adreça de contacte, preferentment electrònica.

A l'oficina de Correus

D'acord amb allò que preveu l'article 16.4,b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els documents podran presentar-se en les oficines de Correus en la forma establerta reglamentàriament per aquest servei.

Puja

En línia
La tramitació de suggeriments a l'Avanç del PDU es pot fer en línia. 

Aquesta via de presentació electrònica requereix que us identifiqueu digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.

Resposta de l'Administració

Un cop finalitzat el període de presentació de suggeriments, s'elaborarà i es publicarà l'Informe de suggeriments, que recollirà totes les aportacions rebu¬des per part de la ciutadania. Aquest informe es recollirà en el document del Pla que s'aprovi inicialment.

Puja