Donar d'alta un vehicle autotaxi de segona mà

Tornar

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària sobre el tràmit per donar d'alta un vehicle autotaxi de segona mà.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Descripció

Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la primera matriculació i, en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència.

Els vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència no poden excedir els 5 anys des de la primera matriculació, amb l'excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones de mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, i els vehicles amb etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat serà de 10 anys.

Amb tot, si el vehicle que es vol donar d'alta va associat a una transferència de llicència,  el vehicle no podrà excedir el 9 anys d'antiguitat, amb excepció dels vehicles adaptats per a persones de mobilitat reduïda i dels vehicles amb etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat màxima serà de 10 anys. Així mateix, han de tenir la Inspecció Tècnica del Vehicle vigent.

El vehicle que pretengui substituir un vehicle anterior del mateix titular ha de ser més nou que el que es vol substituir.

A partir de l'1 de gener de 2019 no s'autoritzen ni deixen aplicar vehicles amb motorització dièsel, amb l'excepció dels vehicles que es transfereixin conjuntament amb la llicència i aquells que puguin ser adaptats per al transport de persones de mobilitat reduïda, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi fins que el mercat disposi d'alternatives de combustibles de baixes emissions per a aquests tipus de vehicles.


Què s'ha de fer?

 1. Abans de comprar el vehicle haurà d'enviar la còpia de la fitxa tècnica al correu areatecnicaimet@amb.cat per tal de confirmar que aquest vehicle esta autoritzat. Una vegada s'hagi enviat la confirmació, es podrà procedir amb el tràmit.
 2. Donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència a la ITV de Badalona.
 3. Portar el vehicle pintat com a taxi AMB amb el sistema tarifari instal·lat (taxímetre, impressora, mòdul lluminós i equip de seguretat 112) amb la documentació següent:
 • DNI del titular o administrador
 • Carnet de conduir del titular
 • Fotocòpia carnets de conduir assalariats amb la conformitat del titular respecte a la seva vigència.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica vehicle.
 • Targeta de control metrològic.
 • Certificat d'instal·lació de l'equip de seguretat.
 • Certificat de no deute amb la Seguretat Social.
 • Rebut de l'assegurança del vehicle.

Adreces:

Estació ITV de Badalona

C. Indústria, núm. 425, Badalona
Horari altes de vehícles: de 08.00 a 13.00 h

A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.

Terminis

Es pot fer en qualsevol moment. L'interessat ha de fer l'alta del nou vehicle en un termini màxim de 30 dies naturals, des de la baixa del vehicle anterior.

Requisits

El vehicle de segona mà destinat a substituir un vehicle anterior del mateix titular ha de ser més nou que el que es vol substituir.

Puja