Constitució de garanties definitives en forma d'avals i assegurances de caució

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Constitució de garanties definitives
Responsable AMB:
Tresoreria. Servei Financer

Presentar la instància En línia

Registre

Descripció

Constitució de garanties definitives que siguin requerides per un procediment administratiu de l'AMB. Aquest tràmit és, només, per a les garanties de tipus avals i assegurances de caució i han de ser aportades per les entitats garants.

A qui va dirigit

A les entitats que actuen de garants.

Terminis

El que estableixi cada procediment.

Requisits

Que hi hagi un requeriment explícit de l'AMB a un interessat perquè constitueixi la garantia. L’interessat s’haurà de posar en contacte amb l’entitat garant perquè aquesta realitzi aquest tràmit a través del portal web de l’AMB.  El document de garantia haurà d’estar signat electrònicament per una persona amb la capacitat legal suficient per signar aquest tipus de documents.

Puja