Comunicació de dades bancàries

Tornar

Qualsevol creditor o deutor amb la AMB ha de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'AMB pugui fer les transaccions bancàries pertinents.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Informació prèvia

Descripció

Les transaccions monetàries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es fan mitjançant  transferència bancària. Per aquest motiu, caldrà que els interessats comuniquin les seves dades bancàries a l'AMB, fent servir el formulari Fitxa d'identificació financera corresponent.


A qui va dirigit

A qualsevol tercer que tingui una relació creditora o deutora amb l'AMB


Terminis

La comunicació de les dades bancàries es pot fer en el moment d'alta d'un tercer en la base de dades de l'AMB  i/o en qualsevol altre moment que es vulgui modificar les dades bancàries.


Requisits

El procediment de comunicació de les dades bancàries s'ha de fer segons el que es detalla en la guia "Procediment Entrada Comptes Bancaris de Tercers", que podeu descarregar en l'apart Documents d'aquesta pàgina.

Les dades seran incorporades a la base de dades de AMB un cop hagin sigut validades pel departament de Tresoreria de l'AMB.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Per a la comunicació de les dades bancàries, consulteu i seguiu les instruccions que es detallen en la guia "Procediment Entrada Comptes Bancaris de Tercers", que podeu descarregar en l'apartat Documentació de la secció Informació prèvia d'aquesta tràmit.