Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona

Factors estratègics per al planejament del territori
Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona
Tema:
Medi ambient i territori, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Joan Marull (dir.), Claudio Cattaneo, Enric Tello
Col·laboradors:
Francesc Coll, Manel Pons

Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'objectiu principal del present estudi és transferir a l'àmbit metropolità i regional de Barcelona els criteris i mètodes obtinguts en projectes de recerca bàsica sobre metabolisme social, canvis en els usos del sòl i qualitat ecològica del paisatge rural-urbà, de forma que puguin ser aplicables en el planejament territorial i urbanístic.