Relacions veïnals i de convivència

aaaa Informe de l'Enquesta de relacions veïnals i convivència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB 2018)
Anàlisi de l'estat de les relacions veïnals i de convivència
Tema:
Convivència i seguretat urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Carlos González, Marta Murrià
Col·laboradors:
Elisabet Queralt, Núria Ruiz

Anàlisi de l'estat de les relacions veïnals i de convivència

Descarregar

Descripció

L'objecte d'estudi de l'ECAMB són pràctiques relacionals quotidianes. L'enquesta vol aportar informació i ajudar a establir si els contextos locals de convivència ofereixen oportunitats i un marc prou acollidor com per a què les persones puguin satisfer les seves necessitats de sociabilitat. Per tal de respondre a aquesta finalitat, es plantegen els objectius d'anàlisi següents:

  1. Convivència als edificis: experiència residencial metropolitana, organització espacial de la població en proximitat, sociabilitats residencials i conflictes en l'àmbit residencial i la seva gestió.
  2. Convivència als barris: el barri com espai de sociabilitat, relacions familiars i d'amistat al barri, expectatives de comportament col·lectiu i conflictes quotidians i la seva gestió.
  3. Límits a la sociabilitat local: processos de diferenciació social, relacions de discriminació als barris, suport afectiu i solitud social.