Relacions veïnals i convivència 2020

Edificis amb veïns
Tema:
Convivència
Àmbit:
Àmbit metropolità
Data de publicació:
Autor:
IERMB

Estudi

Descarregar

Descripció

L'Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l'AMB (ECAMB) es va impulsar per primera vegada l'any 2017 per donar resposta a la manca d'informació sobre quin era l'estat de les relacions veïnals i de la convivència als barris metropolitans.