Proposta d'ordenació dels espais oberts. PDU

Proposta d'ordenació dels espais oberts. PDU
Tema:
Medi ambient i territori
Data de publicació:
Autor:
Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona
Descripció

En base als resultats obtinguts en el model metabòlic-territorial, l'objectiu del projecte consisteix en definir (a nivell tècnic) i consensuar (amb l'administració) els criteris i mètodes en que hauria de fonamentar-se una proposta d'ordenació dels espais oberts metropolitans integrada en el PDU, amb l'objecte de potenciar la funcionalitat de la infraestructura verda metropolitana i determinar de quina manera s'haurien de configurar àrees estratègiques pel planejament urbanístic i territorial.

Proposta de Criteris i Mètodes per a l'Ordenació dels Espais Oberts integrada en el Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Energy-Landscape Optimization for Land use Planning. Application in the Barcelona Metropolitan Area