Mapa de barris metropolitans i de les àrees estadístiques de referència

Mapa de Barris
Tema:
Cohesió social i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Fernando Antón, Albert Cónsola, Carles Donat, Sergio Porcel, Francesc Coll
Descripció

L'objectiu d'aquest estudi és elaborar un mapa de barris de referència del territori metropolità de Barcelona i unes àrees d'informació estadística de referència (AIER), que serveixin per a l'elaboració de polítiques metropolitanes adreçades als barris o bé per ajustar polítiques d'abast més general a partir d'informació amb un major detall territorial.