Mapa d'actors socioecològics

Sistemes socioecològics de la regió metropolitana de Barcelona
Estudi portada
Tema:
Medi ambient i territori, Planificació Estratègica
Data de publicació:
Autor:
Centre per la Sostenibilitat Territorial
Col·laboradors:
Àrea de Planificació Estratègica

Estudi

Descarregar

Descripció

L'anàlisi dels sistemes socioecològics i la seva governança implica una lectura dels conflictes ambientals i les seves possibles alternatives, que sempre tenen un clar referent territorial i identitari en el que es clau la ubicació dels agents implicats.

En aquest estudi es proposa un mapatge dels diferents sistemes socioecològics del territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i de la seva àrea de influència, que permeti ubicar, caracteritzar i contextualitzar en l'espai les dinàmiques territorials, els actors implicats i les seves estratègies.