Mapa d'actors socioecològics

Tornar

Sistemes socioecològics de la regió metropolitana de Barcelona

Estudi portada
  • Tema: Ecologia i territori, Planificació estratègica
  • Data de publicació:
  • Autor: Centre per la Sostenibilitat Territorial
  • Col·laboradors: Àrea de Planificació Estratègica

Descripció

L'anàlisi dels sistemes socioecològics i la seva governança implica una lectura dels conflictes ambientals i les seves possibles alternatives, que sempre tenen un clar referent territorial i identitari en el que es clau la ubicació dels agents implicats.

En aquest estudi es proposa un mapatge dels diferents sistemes socioecològics del territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i de la seva àrea de influència, que permeti ubicar, caracteritzar i contextualitzar en l'espai les dinàmiques territorials, els actors implicats i les seves estratègies.