La política social en la mobilitat quotidiana

Diagnosi i reptes per a la inclusió social
La política social en la mobilitat quotidiana
Tema:
Institut Metròpoli, Mobilitat
Data de publicació:
Autor:
Maite Pérez (coord.), Núria Pérez, Francesc Coll

La política social en la mobilitat quotidiana

Descarregar

Descripció

El present estudi presenta l'estat i el grau de cobertura d'algunes polítiques socials de la mobilitat vigents a l'àrea metropolitana de Barcelona (bàsicament política tarifària en el transport públic col·lectiu i serveis de transport específics) i en detecta les principals mancances. A partir d'aquestes necessitats, es plantegen possibles estratègies de millora i es posen en relació amb experiències dutes a terme en d'altres països europeus.