Guia per l'avaluació de polítiques de transport i estratègies de mobilitat: Anàlisis Accessibilitat-Benefici

Imatge de la portada
Tema:
Planificació Estratègica
Àmbit:
Àmbit metropolità
Data de publicació:
Autor:
Floridea Di Ciommo / Gianni Rondinella

Estudi

Descarregar

Descripció

L'objectiu del estudi es l'elaboració de una metodologia que ajudi a avaluar les estratègies de transport i de polítiques en la mobilitat quotidiana incorporant-les en la metodologia de planificació estratègica de la AMB habitualment en l'àmbit del sistema integrat de transport i de mobilitat del àrea metropolitana de Barcelona.

Prova: $provaURL