Forma urbana i cohesió social

Criteris per a una major equitat urbana en els teixits residencials
Forma urbana i cohesió social
Tema:
Cohesió social i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Equip IERMB: Sergio Porcel, Fernando Antón Alonso, Francesc Coll, Lara Navarro-Varas, Carlos González. Equip AMB: Josep Ma. Carreras, Xavier Mariño, Rosina Vinyes, Mariona Figueras, Laia Molist, Ernest Ruiz, Xavier Alarcón.

Forma urbana i cohesió social

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest estudi és conèixer amb més profunditat com s'articulen les desigualtats urbanes des del punt de vista de l'estructura residencial per així poder establir criteris orientats a reduir-les, ja sigui des de la planificació urbanística o des de les polítiques urbanes.