Factors territorials de competitivitat

Factors territorials de competitivitat
Tema:
Economia regional i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Sandra Aguilera, Miquel Lluis Correa, Vittorio Galletto, Marc Figuls
Col·laboradors:
Francesc Coll, Jordi Llobet

Factors territorials de competitivitat

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest treball és conèixer l'especialització territorial i competitiva de l'àmbit metropolità de Barcelona. Concretament, s'ha considerat la totalitat de l'àmbit funcional de Barcelona que abasta més dels 36 municipis de l'AMB i que en la literatura específica d'economia urbana es coneix com a sistema local de treball (SLT). Per mesurar si aquest àmbit és competitiu es té en compte tant els recursos que s'han fet servir amb l'objectiu d'obtenir innovació (despesa en R+D, subvencions a la innovació, etc.) com els resultats del procés d'innovació (patents, models d'utilitat, etc.). Aquest coneixement ha de permetre el disseny de polítiques i actuacions adreçades a la millora de la capacitat innovadora de les empreses i, en conseqüència, de la seva competitivitat.