Entorns alimentaris locals: Com s'alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona?

Entorns alimentaris locals: Com s'alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona?
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible
Data de publicació:
Autor:
Elena Domene (coord.), Xavier Garcia, Marta Garcia
Col·laboradors:
Francesc Coll

Entorns alimentaris locals: Com s'alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona?

Descarregar

Descripció

L'objectiu general d'aquest estudi és continuar contribuint al coneixement del sistema agroalimentari a l'àmbit metropolità, tot considerant l'aliment com un element bàsic del metabolisme metropolità. En concret, es vol contribuir al coneixement dels entorns alimentaris locals des d'una perspectiva social i territorial. Es tracta de caracteritzar els entorns alimentaris en una submostra de barris de la ciutat de Barcelona, i analitzar com varien en funció de les característiques sociodemogràfiques i urbanístiques de l'entorn residencial. Des d'aquesta perspectiva s'exploren les disparitats en l'accés a diferents tipus d'aliments saludables.

Prova: $provaURL