Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
Tema:
IERMB
Data de publicació:
Autor:
Carlos González, Marta Murrià, Cristina Sobrino
Col·laboradors:
Elisabet Queralt, Núria Ruíz

Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una primera aproximació a la mesura, caracterització i estat de les relacions de veïnatge al territori metropolità a partir de les dades que ofereix  l'ECAMB 2017.

Prova: $provaURL