Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011.

Resultats sintètics Barcelona
Portada dels resultats sintètics de Barcelona de l'enquesta
Tema:
Cohesió social i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Sergio Porcel (coordinador)

ECVHPC 2011

Descarregar

Descripció

Taules estadístiques de l'ECVHPC 2011 per a la ciutat, l'àrea metropolitana, la regió metropolitana i la província de Barcelona.

Visor